Beyin göçünün nedenleri nelerdir?

Beyin Göçü; yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle bilim insanı, hekim, mühendis gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi.

Beyin göçünün nedenleri nelerdir?
Beyin göçünün nedenleri nelerdir?


 • Siyasal istikrarsızlık
 • Etnik köken ayrılığı
 • Siyasetin iş hayatına girmesi
 • Düşük ücret politikası
 • Ekonomik istikrarsızlık
 • Gelecek endişesi
 • Vergi oranlarının yüksek olması
Beyin göçünün nedenleri nelerdir?
Beyin göçünün nedenleri nelerdir?


 • İş bulamama
 • Üniversite mezunlarının arayışı
 • Üniversite mezunu kişilerin kendi alanlarında çalışamaması
 • Kişi başına düşen eğitim payının düşük olması
 • Plansız ve programsız eğitim
 • Eğitimde fırsat eşitliği
 • Kalıcı milli eğitim politikasının yokluğu
 • Araştırma ve geliştirmeye yatırımın azlığı
 • Fikir üretimin destek bulunamaması
 • Alt yapı yetersizliği
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara