Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar nelerdir?

Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar nelerdir?
 1. Din kuralları
 2. Ahlak Kuralları
 3. Görgü Kuralları
 4. Örf ve Âdet Kuralları
 5. Hukuk Kuralları

1. Din Kuralları ne demektir

 • Tanrı tarafından konulduğuna inanılan emir ve yasaklardır.

Hukuk Kurallarını, sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallardan ayıran en önemli özellik nedir?

 • Diğer kuralların yaptırımı manevi iken hukuk kuralları maddi yaptırım gücüne sahiptir.

2. Ahlak Kuralları ne demektir?

 • İnsanların kendilerine ve diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluklarını düzenleyen kurallardır. 

2.1. Subjektif ahlak kuralları ne demektir?

 • İnsanların kendisine karşı olan ödev ve sorumluluklarını düzenleyen kurallardır.

2.2. Objektif ahlak kuralları ne demektir?

 • İnsanların diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluklarını düzenleyen kurallardır. 

3. Görgü kuralları ne demektir?

 • Aynı çevrede yaşayan kişilerin benimsediği ve kişilerin diğer insanlarla karşılaştıkları zaman takınmaları gereken tavırları gösteren kurallardır. 

4. Örf ve âdet kuralları ne demektir?

 • Toplum içerisinde yüzyıllardan beri uygulana gelen her toplumun kendine özgü kültürünü içeren ve toplumun bireylerden uymasını beklediği yazısız kurallar bütünüdür. 

5. Hukuk kuralları ne demektir?

 • Sosyal hayatta bireylerin birbirleriyle ve devletle kurdukları ilişkileri düzenleyen, kamu tarafından desteklenen, uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. 

5.1. Hukuk kuralları yaptırımları nelerdir?

 • Hukuk kurallarının yaptırımları; ceza, cebrî icra, tazminat (maddi, manevi), hükümsüzlük ve idari işlemde iptaldir. 

5.1.1. Ceza nedir?

 • Kanunun suç işleyen kişilere uygulanmasını öngördüğü yaptırımdır. 

5.1.2. Cebrî icra nedir?

 • Borcunu yerine getirmeyen kimsenin devlet gücüyle borcunu yerine getirmeye zorlanmasıdır. 

5.1.3. Tazminat nedir? 

 • Hukuka aykırı davranışlarıyla başkalarına zarar veren kimselerin verdikleri zararları ödemeye mahkûm edilmeleridir.
Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar nelerdir?

5.1.4. Hükümsüzlük nedir?

 • Hukuki işlemlerin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması ya da kanuna aykırı olarak yapılması hâlinde, hukuki sonuç doğurmamasıdır. 

Hükümsüzlüğün türleri nelerdir?

 1. Yokluk
 2. Butlan a). Mutlak Bultan, b). Nispi Butlan
 3. Tek taraflı bağlamazlık

5.1.4.1. Yokluk nedir? 

 • Hukuki işlemlerin kanunun belirttiği kurucu unsurlardan birine uyulmadan yapılması hâlinde, bu işlemin yokmuş gibi kabul edilmesidir. 

5.1.4.2. Butlan nedir? 

Hukuki işlemlerin geçersiz kabul edilmesidir. Mutlak butlan ve nispi butlan olarak ikiye ayrılır. 

5.1.4.2.a. Mutlak bultan nedir?

 • Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olmakla beraber kânunun emredici hükümlerine aykırı olmasıdır.

5.1.4.2.b. Nispi butlan nedir?

 • Nispi butlanda hukuki işlem kurucu unsurlara sahip, emredici hükümlere uygundur ancak hukuki işlemi yapan iradede sakatlık vardır.
Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar nelerdir?

5.1.4.3. Tek taraflı bağlamazlık nedir?

 • Hukuki işlemi yapan taraflardan birinin sözleşme yapma ehliyetine sahip olmamasıdır.

5.1.5. İdari işlemde iptal nedir?

 • Hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan idari işlemin yargı kararıyla ortadan kaldırılmasıdır. 
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara