Tarihin bilinen ilk Türk Devleti: Asya Hun Devleti

Tarihin bilinen ilk Türk Devleti: Asya Hun Devleti
Tarihin bilinen ilk Türk Devleti: Asya Hun Devleti

Tarihin bilinen ilk Türk Devleti: Asya Hun İmparatorluğu ya da Büyük Hun İmparatorluğu, Çin kaynaklarına göre MÖ 1761’den itibaren teoriler bulunsa da ilk olarak MÖ 1200 civarlarında kurulan İç Moğolistan merkezli çoğrafya da yaşamış eski bir Türkçe de KUN yani Batı dillerinde ise HUN adıyla geçen ilk Türk devletidir. Hun imparatorluğunu türk boyları ve yönetmiştir. Türk kültürü bu devlete şekil vermiştir. Asya Hun Devletinin başkenti Ötüken’dir.

Hunlar günümüzde Moğalistanlıların bulunduğu bölgede, Çin’in kuzeybatısında yer almaktaydı. İlk imparatorları ise Teoman‘dır. En büyük imparatorları ise Çince; Chan-Yü yani Büyük İmparator adını alan Mete‘dir. Türkler Çinlilerin korkulu rüyası olmuştur. Çinliler ardı arkası kesilmeyen Hun bozgunları sonrası MÖ 214 yılında Çin Seddi’ni inşa etmek zorunda kalmışlardır. Çin Seddi şu an bile Dünya’nın en harika yapıtı olarak gösterilir. En parlak dönemlerini yine Teoman zamanında yaşamışlardır.

Tarihin bilinen ilk Türk Devleti, Asya Hun Devleti‘nin kuruluşu hakkında ne yazıktır ki kesin bir bilgi yok. MÖ 220 yıllında Teoman tarafından kurulduğu kabul edilmiştir. Teoman sonrası devleti en geniş sınırlarına getiren ve büyük bir imparatorluk yapan isim ise Mete‘dir. Mete, ipek yolunu kontrolü altına alabilmek için Çin ile uzun yıllar savaşmıştır. Şu an ki Dünya’nın süper güçü olan Çin’i o zaman MÖ 200 yıllarında yenilgiye uğratmış ve vergiye bağlamışlardır. Mete devrinde bir de Sibirya, Çin Denizi, Japon Denizi ve Hazar Denizi arasında kalan tüm topraklara sahip olmuşlardır.

Mete’nin Çin’i defalarca bozguna uğrattıktan sonra neden işgal etmeyip(topraklarına bağlamayıp) sadece vergi bağımlısı yapmasının sebebini Çin’in yerleşik ve kalabalık nüfusu öne sürülüyor. Çin’in kalabalık nüfusu ve siyasi yapısı Hunluk özelliğinin giderilmesine öncü olabilirdi.

Tarihin bilinen ilk Türk Devleti: Doğu ve Batı Hun Devleti
Tarihin bilinen ilk Türk Devleti: Doğu ve Batı Hun Devleti

Devlet Yönetimi

Çin kaynaklarına göre Hun İmparatorluğunun yöneticileri Tanhu yani Şanyu olarak anılmaktaydı. Bu kelimelerin “kumandan, kağan ya da imparator” gibi anlamları olduğu düşünülmektedir.  Hükümdarlık çoğu devlette olduğu gibi babadan oğula geçmekteydi.  Ülke doğu, batı ve merkez olarak oğullara miras olarak bırakılırdı.

Ordu

  • Büyük Hun İmparatorluğunun ordusu ücretli bir ordu değildi.
  • Ordunun çoğu atlı süvarilerden oluşurdu.
  • Ordu onluk sisteme göre teşkilatlandırılmıştı. ( tümen sistemi )
  • Savaşta kullanılan araçlar ok ve yaydı. Yakın bir dövüş esnasında ise kılıç ve kargılar kullanılırdı.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara