Tarihin bilinen ilk Türk topluluğu: İskitler (Sakalar)

Tarihin bilinen ilk Türk topluluğu: İskitler (Sakalar)
Tarihin bilinen ilk Türk topluluğu: İskitler (Sakalar)

Tarihin bilinen ilk Türk topluluğu yani İskitler (Skythler, Sakalar), MÖ 8. yüzyıl MÖ 3. yüzyıl arasında Avrupa’nın doğusu yani Kırım ve Pontik Bozkırları ile Orta Asya‘da, Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi’ni içine alan bölgelerde yaşamış göçebe bir halktır.

İskitler için Yunan kaynaklarında “Skythai“, Asur kaynaklarında “Aşguzai“, Pers kaynaklarında “Saka” ve Çin kaynaklarında “Sai” tabirlerleri kullanılmaktadır.

İskitlerin, İrani, Türki veya Osetlerin atası olduğu iddia edilen çalışmaların oldukça yaygın olduğu biliniyor.

İskitler’in (Sakalar’ın) Kökenleri

19. yüzyılın ortalarına kadar İskitlerin Türk olduğu bilinmekteydi. Bazı Yunan ve Bizans kaynakları onları hep diğer Türk devletleri olan Hun, Hazar, Avar, Bolgar ve Göktürklerle bir tutmuş, onları iskitlerle ilişkilendirmiştir. İskitler’in İrani bir dil konuştuğuna dair herhangi bir kaynak günümüzde hala yok. İrani bir dil konuştukları sadece bir teoriden ibarettir. Teoride kalmasının sebebi ise arkeoloji, antropoloji ve diğer bilim dalları tarafından bu teorinin desteklenmemesidir. İskitler’in İran dili iddiasındaki yazarlar derledikleri İskitçe kelimelerin ancak üçte birini İran dili ile açıklayabilmektedirler (kaynak wikipedia)

İskitler’in Kültür ve Uygarlıkları

Tarihin bilinen ilk Türk topluluğu: İskitler'in Savaşçıları
Tarihin bilinen ilk Türk topluluğu: İskitler’in Savaşçıları

Kurganlardan çıkan arkeolojik kalınlar ve Herodot’un tarih kitabı ile benzer içerikler sonunda İskitlerin bir kısmının atlı göçebe, bir kısmının da çiftçi hayat sürdüğünü görebiliriz. Göçebe İskitler (yani atlı göçebeler), at, sığır ve koyun yetiştirmişlerdir. İskitler yaşadıkları dönem boyunca domuz ile pek alakaları olmamış, yetiştirmemiş ve yememişlerdir.

Çiftçi İskitler ise buğday ve arpa gibi tarım ürünlerine yönelmişlerdir. Yunan sitelerinden aldığımız kaynaklar sonucunda Yunan devleti ile İskitler arasında büyük bir ticari alışverişin olduğunu görebiliyoruz.  İskitlerin üretimlerinin yarısı bu ticaret için gerçekleşiyor.

İskitler köleci ve kölelik anlayışını ilk zamanlarında yer edinmemiştir. İlerleyen zamanlarda ise tarımlarda çalıştırmak ve özellikle Yunanlılara satmak amacıyla köle bulundurdukları biliniyor.

İskitler maden işlemeyi de biliyorlardı. Sıcak bakır ve bronz, demiri ise soğuk işleyebiliyorlardı. Çeşitli kurganlardan bulunan altın eşyalardan yola çıkarak da altını iyi işlediklerini görebiliriz. Ayrıca maden eritmede kullanılan odun kömürünü de kendileri ürettiği biliniyor.

Tarihin bilinen ilk Türk topluluğu: İskitler (Sakalar)

İskitler aslında atlı okçu idiler. Ok ve yay iskitlerde en çok bilinen silahlar idi. Bunların yanında kısa kılıç ve mızrak da kullanışlardır. Piyade sayısı ilk zamanlarda oldukça az olmasına rağmen, ilerleyen zamanlarda bu sayı giderek artmıştır. İskitlerde silahı ile gömülmüş bir çok kadın kurganı bulunduğudan dolayı, İskitlerde kadınlarında savaştığı, savaşçı kadınlarında bulunduğu bilinen bir gerçektir.

İskitlerin önemli yönleri nelerdir?

  • İskitlerin yöneticileri Türk, halkının çoğunluğu iranlı’dır.
  • İskitlerin yaşayış tarzları, gelenekleri, dilleri ve sanatları diğer Türk topluluklarına benzemektedir.
  • Alp Er Tunga, İskitlerin ünlü hükümdarlarından biridir.
  • Bilinen ilk Türk topluluğudur.
  • İskitler ile İran’daki Medler ve Persler arasında uzun yıllar savaşlar yapılmıştır. Bu savaşlar Şehname’de anlatılmaktadır.
  • İskitler, MS II. yüzyıl sonlarına doğru zayıflayarak hunların ve diğer kavimlerin arasına karışmışlardır.
  • Şu ve Alp Er Tunga destanları önemli eserleridir.
  • Balbalların ilk örneklerini vermişlerdir.
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara